.
Tarqatish punktigacha yetkazib berish bepul!
Sello

  Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash siyosati

  Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash siyosati

   

  1. Umumiy qoidalar

  Ushbu shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash siyosati O'zbekiston Respublikasining 02.07.2019 yildagi "shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida" gi O'RQ-547 - sonli Qonuni (keyingi o'rinlarda-shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonun deb yuritiladi) talablariga muvofiq tuzilgan va "MARKETPLACE TRADING" MCHJ (Sello TM) tomonidan amalga oshiriladigan shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash va shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash choralarini belgilaydi! (bundan keyin – operator).

  1.1. Operator o'z faoliyatini amalga oshirishni eng muhim maqsad va shart qilib qo'yadi, jismoniy shaxsning shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlash, shu jumladan shaxsiy hayot huquqlarini himoya qilish huquqlariga rioya etilishi so'raladi.

  1.2. Operatorning shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha ushbu siyosati (keyin – siyosat) operator Web-sahifadan tashrif buyuruvchilar, foydalanuvchilar (ro'yxatdan o'tgan shaxs) dan olishlari mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlarga nisbatan qo'llaniladi www.sello.uz.

   

  2. Siyosatda ishlatiladigan asosiy tushunchalar

  2.1. Shaxsiy ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan tarzda qayta ishlash - shaxsiy ma'lumotlarni hisoblash texnikasi yordamida qayta ishlash.

  2.2. Shaxsiy ma'lumotlarni bloklash - vaqtinchalik va/yoki doimiy to'xtatish.

  2.3. Web-sahifa - grafik, matnli va axborot materiallari to'plami, shuningdek, kompyuterlar va ma'lumotlar bazalari uchun dasturlar, ularning Internet tarmog'ida manzili bo'yicha mavjudligini ta'minlaydi. www.sello.uz.

  2.4. Shaxsiy ma'lumotlar axborot tizimi - ma'lumotlar bazalarida mavjud bo'lgan shaxsiy ma'lumotlar to'plami va ularni axborot texnologiyalari va texnik vositalar yordamida qayta ishlashni ta'minlaydi.

  2.5. Shaxsiy ma'lumotlarning shaxssizlanishi - shaxsiy ma'lumotlarning muayyan mehmonga va foydalanuvchiga yoki shaxsiy ma'lumotlarning boshqa sub'ektiga tegishliligini qo'shimcha ma'lumotdan foydalanmasdan aniqlash mumkin bo'lmagan harakatlar.

  2.6. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash-avtomatlashtirish vositalaridan foydalangan holda yoki shaxsiy ma'lumotlar bilan, shu jumladan yig'ish, yozish, tizimlashtirish, to'plash, saqlash, tozalash (yangilash, o'zgartirish), chiqarib olish, ishlatish, aniqlashtirish (shaxsning roziligi bilan), shaxsizlantirish, bloklash, o'chirish, yo'q qilish.

  2.7. Operator - shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni tashkil etuvchi va/yoki amalga oshiruvchi, shuningdek shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadlarini, qayta ishlanadigan shaxsiy ma'lumotlarning tarkibi, shaxsiy ma'lumotlar bilan amalga oshiriladigan harakatlar (operatsiyalar) ni belgilovchi yuridik shaxs.

  2.8. Shaxsiy ma'lumotlar - Web-sahifaning muayyan yoki aniqlanadigan foydalanuvchisiga bevosita yoki bilvosita taalluqli har qanday ma'lumot.

  2.9. Shaxsiy ma'lumotlar sub'ekti tomonidan qayta ishlash uchun ruxsat etilgan shaxsiy ma'lumotlar ( shu jumladan, uzatish) - shaxsiy ma'lumotlar sub'ekti tomonidan, shaxsiy ma'lumotlar sub'ekti tomonidan roziligi berilgan to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda ruxsat etilgan shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga (shu jumladan uzatish) rozilik berish orqali taqdim etilgan shaxsiy ma'lumotlar.

  2.10. Web-sahifadagi foydalanuvchi-tashrif buyurgan shaxs, foydalanuvchi (ro'yxatdan o'tgan shaxs) www.sello.uz.

  2.11. Shaxsiy ma'lumotlarni taqdim etish-shaxsiy ma'lumotlar sub'ektining shaxsiy ma'lumotlarini oshkor etishga qaratilgan harakatlar.

  2.12. Shaxsiy ma'lumotlarni yo'q qilish - shaxsiy ma'lumotlarning axborot tizimida qayta tiklash imkoniyati bo'lmagan holda yo'q qilinishi, shaxsiy ma'lumotlarning qaytarilmasligi natijasida yuzaga keladigan har qanday harakatlar.

  2.13. Shaxsiy ma'lumotlar subyekti (subyekt) - shaxsiy ma'lumotlarni tegishli bo'lgan shaxs.

   

  3. Operatorning asosiy huquqlari va majburiyatlari

  3.1. Operator quyidagi huquqlarga ega:

  - subyektdan shaxsiy ma'lumotlarni, ishonchli axborot va/yoki hujjatlarni olish;

  -agar shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonun yoki boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan va unga muvofiq qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarning bajarilishini ta'minlash uchun zarur va yetarli bo'lgan chora-tadbirlarning tarkibi va ro'yxatini mustaqil ravishda aniqlash.

  3.2. Operator shart:

  - shaxsiy ma'lumotlar subyektiga uning shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlash bilan bog'liq axborotni uning murojati asosida taqdim etish;

  - O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida belgilangan tartibda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni tashkil etish;

  - shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha ushbu siyosatga kirishni nashr qilish yoki boshqa yo'l bilan ta'minlash;

  - shaxsiy ma'lumotlarni noqonuniy yoki tasodifiy kirishdan himoya qilish, shaxsiy ma'lumotlarni yo'q qilish, o'zgartirish, nusxalash, taqdim etish, tarqatish, shuningdek shaxsiy ma'lumotlarga nisbatan boshqa noqonuniy xatti-harakatlardan himoya qilish uchun huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni ko'rish;

  – shaxsiy ma'lumotlarni uzatish va/yoki qayta ishlashni to'xtatish, shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni to'xtatish va shaxsiy ma'lumotlarni shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda va hollarda yo'q qilish;

  - shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa vazifalarni bajarish.

   

  4. Shaxsiy ma'lumotlar subyektlarining asosiy huquqlari va majburiyatlari

  4.1. Shaxsiy ma'lumotlar sub'ektlari quyidagi huquqlarga ega:

  - normativ-huquqiy hujjatlarda nazarda tutilmagan hollarda, shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlashga oid ma'lumotlarni olish;

  - shaxsiy ma'lumotlar to'liq bo'lmagan, eskirgan, ularni qayta ishlashning belgilangan maqsadi uchun noto'g'ri bo'lgan hollarda operatordan uning shaxsiy ma'lumotlarini aniqlashtirishni, ularni bloklashni yoki yo'q qilishni talab qilish, shuningdek, o'z huquqlarini himoya qilish uchun qonunda nazarda tutilgan choralarni ko'rish;

  - shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga rozilik berish;

  - shaxsiy harakatlar subyektlarining huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakolatli organga yoki uning shaxsiy ma'lumotlariga ishlov berishda operatorning harakatsizligi ustidan shikoyat qilish;

  - O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa huquqlarni amalga oshirish uchun.

  4.2. Shaxsiy ma'lumotlar sub'ektlari shart:

  - operatorga o'zingiz haqida ishonchli ma'lumotlarni taqdim eting;

  - operatorga shaxsiy ma'lumotlarini takomillashtirish (yangilash, o'zgartirish) haqida xabar bering.

  4.3. Operatorga o'zi haqida noto'g'ri ma'lumot bergan yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlar sub'ekti to'g'risidagi ma'lumotni uning roziligisiz topshirgan shaxslar O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq javobgar bo'ladi.

   

  5. Operator quyidagi shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashi mumkin

  5.1. Familiyasi, ismi, otasining ismi;

  5.2. Telefon raqami;

  5.3. Elektron pochta manzili;

  5.4. Pasport ma'lumotlari (seriya, raqam, sana va berilgan joy);

  5.5. Tug'ilgan sanasi;

  5.6. Ro'yxatdan o'tgan manzili (yashash uchun ruxsatnoma);

  5.7. Bank kartasi raqami va uning amal qilish muddati;

  5.8. Bundan tashqari, sayt Internet-statistika xizmatlari (Yandex metrics va Google Analytics va boshqalar) yordamida tashrif buyuruvchilar/jinsi (jumladan, "cookie" fayllari) haqida shaxssiz ma'lumotlarni to'playdi va qayta ishlaydi.

  5.9. Yuqoridagi ma'lumotlar, shuningdek, siyosat matnida shaxsiy ma'lumotlarning umumiy tushunchasi bilan birlashtirilgan.

   

  6. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash tamoyillari

  6.1. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash, shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi Qonunning asosiy tamoyillariga muvofiq amalga oshiriladi.

  6.2. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash muayyan, oldindan belgilangan va qonuniy maqsadlarga erishish bilan cheklangan. Shaxsiy ma'lumotlarni to'plash maqsadlariga mos kelmaydigan shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga yo'l qo'yilmaydi.

  6.3. Qayta ishlash bir-biriga mos kelmaydigan maqsadlar uchun amalga oshiriladigan shaxsiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ma'lumotlar bazalarini birlashtirilishiga yo'l qo'yilmaydi.

  6.4. Qayta ishlash faqat ularni qayta ishlash maqsadlariga javob beradigan shaxsiy ma'lumotlarga ruxsat etiladi.

  6.5. Qayta ishlangan shaxsiy ma'lumotlarning mazmuni va hajmi e'lon qilingan qayta ishlash maqsadlariga mos keladi.

  6.6. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashda shaxsiy ma'lumotlarning aniqligi, ularning yetarliligi va zarur hollarda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadlariga nisbatan dolzarbligi ta'minlanadi. Operator zarur choralarni ko'radi va/yoki ularni to'liq bo'lmagan yoki noto'g'ri ma'lumotlarni olib tashlash yoki tozalash uchun qabul qilishni ta'minlaydi.

  6.7. Shaxsiy ma'lumotlarni saqlash, shaxsiy ma'lumotlarning sub'ektini aniqlash imkonini beruvchi shaklda amalga oshiriladi, buni shaxsiy malumotlarning qayta ishlanishining maqsadi talab qilinishidan ko'proq bo'lmagan holda, agar shaxsiy ma'lumotlarning saqlash muddati qonun bilan, shaxsiy ma'lumotlarning predmeti bo'lgan foyda oluvchi tomonidan shartnoma bilan belgilanmagan bo'lsa.

   

  7. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadlari

  7.1. Foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlashning maqsadi:

  - Foydalanuvchiga Web-saytdagi xizmatlar, axborot va/yoki materiallarga kirishni ta'minlash www.sello.uz.

  - Kerakli toifadagi tovarlarni taklif qilish;

  - Foydalanuvchi uchun foydali takliflarni taklif etish;

  - Yetkazib berish bilan buyurtma ro'yxatga olish;

  - Foydalanuvchi tomonidan mollarni muddatli to'lov asosida (kreditga) sotib olish;

  - foydalanuvchilarga elektron pochta orqali xabar berish;

  -fuqarolik-huquqiy shartnomalarni (ommaviy ofertalar)tuzish, ijro etish va tugatish;

  - buyurtma tafsilotlarini tozalash.

  7.2. Bundan tashqari, operator Foydalanuvchiga yangi mahsulot va xizmatlar, maxsus takliflar va turli hodisalar haqida xabar yuborish huquqiga ega. Foydalanuvchi har doim operatorga tegishli bildirishnoma yuborib, axborot xabarlarini qabul qilishdan bosh tortishi mumkin.

  7.3. Internet-statistika xizmatlari yordamida to'plangan foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari saytdagi foydalanuvchilarning xatti-harakatlari haqida ma'lumot to'plash, sayt sifatini va uning mazmunini yaxshilashga xizmat qiladi.

   

  8. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashning huquqiy asoslari

  8.1. Operator tomonidan shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashning huquqiy asoslari:

  - O'zbekiston Respublikasining "shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida" gi qonuni 02.07.2019 y. O'RQ-547-son;

  - O'zbekiston Respublikasining 29.04.2004 yildagi 613-II-sonli "elektron tijorat to'g'risida" gi qonuni;

  -11.12.2003 yildagi 560-II-sonli" axborotlashtirish to'g'risida " gi O'zbekiston Respublikasi qonuni.

  - operator va shaxsiy ma'lumotlar sub'yekti o'rtasida tuziladigan shartnomalar;

  - foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlashga roziligi

  va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar.

  8.2. Operator Foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlarini faqat saytda joylashgan maxsus shakllar orqali to'ldirgan va/yoki foydalanuvchi tomonidan mustaqil ravishda yuborilgan taqdirda qayta ishlaydi.

  8.3. Tegishli shakllarni to'ldirish va/yoki shaxsiy ma'lumotlarini operatorga yuborish orqali foydalanuvchi shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash siyosatiga o'z roziligini bildiradi.

  8.4. Operator Foydalanuvchining brauzer sozlamalarida ruxsat etilgan holda ("cookie" fayllarini saqlash va tegishli texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga olgan holda) shaxssiz foydalanuvchi ma'lumotlarini ishlaydi.

  8.5. Shaxsiy ma'lumotlar mavzusi mustaqil ravishda shaxsiy ma'lumotlarini taqdim etishga qaror qiladi va erkin, o'z irodasi va qiziqishida rozilik beradi.

   

  9. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash shartlari

  9.1. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash, shaxsiy ma'lumotlar subyektining shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlashga roziligi bilan amalga oshiriladi.

  9.2. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash shaxsiy ma'lumotlarning predmeti bo'lgan foyda oluvchi tomonidan shartnoma shartlarini (oferta) bajarish uchun zarurdir.

   

  10. Shaxsiy ma'lumotlarni to'plash, saqlash, uzatish va boshqa turdagi qayta ishlash tartibi

  10.1. Operator tomonidan qayta ishlanadigan shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish sohasidagi amaldagi Qonunchilik talablarini to'liq bajarish uchun zarur bo'lgan huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni amalga oshirish orqali ta'minlanadi.

  10.2. Operator shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlaydi va ruxsatsiz shaxslarning shaxsiy ma'lumotlariga kirishni istisno qiladigan barcha choralarni ko'radi.

  10.3. Foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlari hech qachon, hech qanday sharoitda uchinchi shaxslarga berilmaydi, O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari ijrosi bo'yicha.

  10.4. Shaxsiy ma'lumotlardagi noaniqliklar aniqlansa, foydalanuvchi operatorga bildirishnomani operatorning elektron pochta manziliga yuborish orqali ularni mustaqil ravishda yangilab turishi mumkin [email protected] "shaxsiy ma'lumotlarni yangilash"belgisi bilan.

  10.5. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash muddati shaxsiy ma'lumotlar to'plangan maqsadlarga erishish bilan belgilanadi, agar boshqa muddat shartnomada yoki amaldagi qonunchilikda nazarda tutilmagan bo'lsa.

  10.6. Foydalanuvchi istalgan vaqtda operatorga tegishli bildirishnoma yuborib, shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga roziligini bekor qilishi mumkin.

  10.7. Uchinchi tomon xizmatlari, jumladan, to'lov tizimlari, aloqa vositalari va boshqa xizmat ko'rsatuvchi provayderlar tomonidan to'plangan barcha ma'lumotlar foydalanuvchi shartnomasi va maxfiylik siyosatiga muvofiq ushbu shaxslar (operatorlar) tomonidan saqlanadi va qayta ishlanadi. Shaxsiy ma'lumotlar predmeti va/yoki foydalanuvchi ko'rsatilgan hujjatlar bilan o'z vaqtida tanishib chiqishi shart.

  10.8. Operator shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashda ularning maxfiyligini ta'minlaydi.

   

  11. Olingan shaxsiy ma'lumotlar bilan operator tomonidan amalga oshiriladigan harakatlar ro'yxati

  11.1. Operator shaxsiy ma'lumotlarni to'plash, yozish, tizimlashtirish, to'plash, saqlash, aniqlashtirish (yangilash, o'zgartirish), olish, foydalanish, uzatish (taqdim etish, kirish), shaxssizlashtirish, bloklash, o'chirish va yo'q qilishni amalga oshiradi.

  11.2. Operator axborot-telekommunikatsiya tarmoqlari bo'yicha yoki ma'lumot olmasdan olingan ma'lumotlarni olish va/yoki uzatish bilan shaxsiy ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan tarzda qayta ishlashni amalga oshiradi.

   

  12. Shaxsiy ma'lumotlarni transchegaraviy uzatish

  12.1. Operator shaxsiy ma'lumotlarning transchegaraviy uzatilishi boshlanishidan oldin shaxsiy ma'lumotlarni uzatish ko'zda tutilgan chet el davlati shaxsiy ma'lumotlar subyektlarining huquqlarini ishonchli himoya qilishini ta'minlashi shart.

  12.2. Yuqorida ko'rsatilgan talablarga javob bermaydigan xorijiy davlatlar hududida shaxsiy ma'lumotlarni transchegaraviy uzatish faqat shaxsiy ma'lumotlar subyektining transchegaraviy uzatilishiga va/yoki shaxsiy ma'lumotlar predmeti bo'lgan shartnoma bajarilishiga yozma ravishda roziligi bo'lgan taqdirda amalga oshirilishi mumkin.

   

  1. Shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligi

  Agar O'zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy hujjatlarida boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, operator va shaxsiy ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lgan boshqa shaxslar uchinchi shaxslarga oshkor etmasligi va shaxsiy ma'lumotlarni shaxsiy ma'lumotlar subyektining roziligisiz tarqatmasligi shart.

   

  1. Yakuniy qoidalar

  14.1. Foydalanuvchi elektron pochta orqali operatorga murojaat qilib, shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlashga oid qiziqtiruvchi masalalar bo'yicha har qanday tushuntirishlarni olib borishlari mumkin [email protected].

  14.2. Haqiqiy siyosat yangisi bilan almashtirilgunga qadar muddatsiz amal qiladi.

  14.3. Siyosatning joriy turi erkin foydalanishda Internet tarmog'ida joylashgan www.sello.uz/legal/privacy.

   

  Sello Logistics

  Samarali logistika xizmati. Biz tovar yoki pochtani 1 kundan boshlab mamlakatning istalgan nuqtasiga - ishonchli, tez va o'z vaqtida yetkazib beramiz!

  Sello Logistics

  Sello Pay

  Sello Pay bilan oson to'lang! Xizmatlar va servislar uchun to'lashni boshlang va 3,5% gacha keshbek oling yoki kartalar o'rtasida tezkor pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Jismoniy va yuridik shaxslar uchun qulay to‘lov tizimi boshqa ekotizim xizmatlari bilan oson integratsiyalashgandir.

  Sello Pay
  Chegirmalar va aksiyalardan xabardor bo'lish uchun obuna bo'ling!
  Chegirmalar va aksiyalardan xabardor bo'lish uchun obuna bo'ling!