“Kiyimlar” toifasidagi mahsulotlarning narxi 7000 so'mdan